- Komerční sdělení -finance
DomůRady a NávodyDrážní úřad zastává důležité funkci nejen týkající se železničních drah

Drážní úřad zastává důležité funkci nejen týkající se železničních drah

Drážní úřad je tady už hezkou řádku let. Byl zřízen zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách k 1. 1. 1995. Od svého vzniku se zabýval nejen železniční dráhou, ale také tramvajovou, trolejbusovou, lanovou a speciální (např. metrem). Činnost úřadu je dána příslušnými právními předpisy a hlavním posláním je udržování a zvyšování bezpečnosti provozování jednotlivých drah.

Úkoly Drážního úřadu

Drážní úřad má mnohé úkoly a patří k nim především kontrolní a dozorová činnost, stavební činnost, schvalovací a homologační činnost, správní činnost a ostatní činnosti.

Např. coby drážní správní úřad ve své správní činnosti zajišťuje projednávání v prvním stupni, ukládání a vybírání pokut či ukládání zákazu činnosti za spáchané přestupky nebo ukládání pořádkových pokut vlastníkovi dráhy, provozovateli dráhy či dopravci za neuposlechnutí příkazu osoby vykonávající státní dozor.

Na úřadě funguje i činnost coby stavební úřad pro stavby na dráze.

Kdy se na Drážní úřad může obrátit běžný občan?

Drážní úřad je běžným lidem k dispozici např. v okamžiku, kdy chtějí podat stížnost proti nevhodnému chování zaměstnance nebo proti postupu úřadu. Pokud jste dotčenou osobou, můžete se Drážní úřad obrátit se svou stížností, a úřad vede následně řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Může dojít k vyslechnutí stěžovatele, osoby, proti které stížnost směřuje, ale i další osoby, které mohou pomoct k objasnění věci.

Stěžovatel má v případě, že má za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, právo požádat nadřízený správní orgán o prošetření způsobu vyřízení stížnosti.

Podívejte se na webové stránky ducr.cz a zjistěte všechny informace o Drážním úřadě. Budete překvapeni, kolik činností zastává. Stejně tak se dozvíte, kde všude můžete najít jeho zastoupení.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek