- Komerční sdělení -finance
DomůRady a NávodyJak probíhá nábor zahraničních pracovníků

Jak probíhá nábor zahraničních pracovníků

Nábor pracovníků z cizích zemí je stále častějším jevem na současném českém pracovním trhu, a to z několika důvodů. Zatímco stále roste konkurence na trhu práce, celá řada firem se ovšem také potýká s nedostatkem kvalifikovaných tuzemských pracovníků. Proto se stále častěji obrací k mezinárodnímu trhu práce, kde hledá talentované jedince, jenž by mohla přivést do svých řad.

Takový proces náboru nových zaměstnanců ze zahraničí pak vyžaduje pečlivé plánování a posléze i precizní provedení. Jak to ale v praxi funguje? Na to se podíváme v tomto článku.

Jak probíhá nábor zahraničních pracovníků?

Jedním z klíčových aspektů při náboru zahraničních zaměstnanců je obecně získání dostatečného počtu relevantních informací o trhu práce v dané zemi. Firmám poté pomáhají zvážit, zda je nábor zaměstnanců ze zahraničí skutečně nezbytný a jestli existují k tomuto kroky pádné důvody.

Pakliže je nicméně odpověď kladná, je potřeba chápat specifické zákonné požadavky, které česká legislativa při zaměstnávání cizinců klade. Tam kupříkladu patří právní předpisy týkající se pracovních povolení či víz.

Jak se získávají zaměstnanci ze zahraničí?

Dalším krokem je poté identifikace vhodných zdrojů pro získání potenciálních zaměstnanců ze zahraničí. Toho mohou firmy docílit několika způsobů, a to včetně využití různých online nástrojů, které jsou stále oblíbenější, ale i řekněme klasičtějšími způsoby, jako jsou specializované pracovní portály, partnerské agentury např. IRS Czech či odborné konference.

Do modernějšího ranku pak patří využití fenoménu dnešní doby – sociálních sítí. Tak jako tak, je nicméně velice důležité definovat přesné požadavky na pracovníky a poté sestavit detailní pracovní inzeráty, které budou cílit přímo na konkrétní skupinu.

Jak probíhá výběr pracovníků ze zahraničí?

Samotný proces výběru a hodnocení takových pracovníků by měl založen na objektivních kritériích, a hlavně spravedlivých postupech. Zahraniční uchazeči o zaměstnání v České republice by tedy měli být posuzováni na základě své kvalifikace, ale i dovedností a zkušeností.

Vše s ohledem na specifika daného pracovního místa, jenž plánuje firma obsadit. Do takového výběrového řízení je vhodné také zahrnout telefonické interview, popřípadě videohovor, který umožní přímou interakci s uchazečem a dopomůže tak k získání lepšího povědomí o jeho schopnostech, ale i osobnosti.

I to totiž hraje významnou roli. Právě komunikace s uchazeči je totiž zcela klíčová. Firmy by jim pak měly poskytnout dostatečné informace o pracovním místě, podmínkách či benefitech, ale hlavně pak detailně popsat celý popis přesunu do České republiky.

Samozřejmostí je pak zodpovědět všechny případné otázky, které pochopitelně cizinci často mají. Ať už se to týká jazykové bariéry, zdejšího způsobu života, ale i dalších praktických věcí.

Administrativní náležitosti

Jakmile je ukončen výběr pracovníků a posléze i uzavřena pracovní smlouva, je nasnadě zajistit celý proces imigrace, včetně všech administrativních náležitostí. To může zahrnovat žádost o pracovní povolení, povolení k pobytu, popřípadě další přidružené dokumenty.

Je to obecně velice komplikovaný proces, proto je nasnadě spolupracovat s nějakým právním poradcem, popřípadě agenturou IRS Czech, který se přímo specializuje na otázky imigrace a může být v tomto ohledu velice užitečná.

První kroky v cizí zemi

Po příjezdu nového zahraničního zaměstnance do České republiky je potřeba mu poskytnout dostatečnou podporu a pomoci mu se začleněním do pracovního týmu. Adaptace na nové prostředí, pomoc při hledání ubytování, zajištění jazykové výuky – s tím vším by měla firma v počátcích pomoci.

Hlavně by ale měla vytvářet takové pracovní prostředí, ve kterém se budou noví zaměstnanci cítit chtěně a respektovaně.

Pakliže to na závěr trochu shrneme, nábor zahraničních pracovníků přináší celou řadu výhod, ale i mnohá negativa. Mezi benefity patří třeba získání většího rozhledu, nebo rozšíření kulturního i jazykového rozsahu pracovního týmu, ale i získání člověka se specifickými znalostmi a dovednosti.

Na druhou stranu je to ovšem vcelku složitý a dlouhotrvající proces, který vyžaduje pečlivé plánování a přípravu. Posléze také dodržování příslušných zákonů a postupů.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek