Čtvrtek, 30 listopadu, 2023
- REKLAMA -magazín
DomůRady a NávodyRozdíl mezi zaměstnaneckou a modrou kartou

Rozdíl mezi zaměstnaneckou a modrou kartou

V článku, který jsme si pro vás připravili, se dozvíte všechny potřebné náležitosti, které vedou k získání zaměstnanecké, popřípadě modré karty, i jak je od sebe vzájemně odlišit.

Co si představit, když se řekne zaměstnanecká karta?

Pokud chcete z přechodného pobytu v České republice přejít na pobyt dlouhodobý, prvním krokem pro jeho získání je opatřit si zaměstnaneckou kartu. Postup, jenž vám na následujících řádkách představíme, platí pouze pro cizince, pocházející ze zemí, jež nejsou členy Evropské Unie.

Vydání zaměstnanecké karty úzce souvisí s pracovní smlouvou, kterou získáte od svého zaměstnavatele. Zaměstnanecká karta se zpravidla vydává na dobu dvou let, avšak pokud operujete s pracovní smlouvou vydanou na kratší čas, zkrátí se i platnost zaměstnanecké karty.

Zaměstnaneckou kartu může získat jakýkoliv zaměstnanec, bez ohledu na jeho nejvyšší dosažené vzdělání či na typ profese, kterou vykonává.

Doba, za kterou zaměstnaneckou kartu obdržíte, závisí na skutečnosti, zda máte již na území České republiky uděleno dlouhodobé vízum či se stále zdržujete ve své rodné zemi, a o zaměstnaneckou kartu chcete tudíž žádat dálkově.

Pokud vlastníte dlouhodobé vízum, pak můžete o vydání zaměstnanecké karty žádat přímo Ministerstvo vnitra. V případě, že stále žijete v zahraničí, musíte žádost podat skrze českou ambasádu či konzulát.

Před samotným podáním žádosti o zisk zaměstnanecké karty, si mimo samotný formulář žádosti připravte i vyplněný formulář žádosti o dlouhodobé vízum za účelem převzetí zaměstnanecké karty, platný pas, dvě aktuální pasové fotografie, doklad o zajištění ubytování, již zmíněnou pracovní smlouvu, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o celou řadu dokumentů, jejichž samotné získání a následné vyplnění může být obtížné, kontaktujte v případě potřeby pracovní agenturu, která celý proces vyřídí za vás a značně vám uleví od starostí. 

Jaký je rozdíl mezi modrou a zaměstnaneckou kartou?

Stejně jako zaměstnanecká karta je i modrá karta způsobem, jak získat na území České republiky dlouhodobý pobyt. Zásadní rozdíl spočívá v typu profese, kterou se daný člověk chystá vykonávat.

Modrá karta je vydávána pouze v případě, že je dotyčný zaměstnán na pozici, jež vyžaduje vysokou klasifikaci v daném oboru. S tím úzce souvisí i nejvyšší dosažené vzdělání a rovněž minimální výše měsíční hrubé mzdy.

Onou vysokou klasifikací je myšleno dosažení vysokoškolského diplomu, k jehož získání vedlo studium trvající alespoň tři roky. Minimální hrubá mzda musí činit alespoň 47 828 korun.

Možnosti podávání žádosti k získání modré karty i potřebné dokumenty jsou totožné jako v případě zaměstnanecké karty.

zeny
Předchozí článek
Další článek

Mohlo by Vás zajímat

PR článek